Riêng tư

Để cho phép Quý Khách trải nghiệm dịch vụ an toàn và thú vị trên website giải trí VN88, chúng tôi yêu cầu khách hàng đọc kỹ “Chính Sách Bảo Mật” này vì nó sẽ liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

VN88 tôn trọng thông tin riêng tư cá nhân do khách hàng cung cấp. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giữ thông tin và dữ liệu của bạn an toàn. Chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cá nhân cần thiết thông qua trang web cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, cũng như các tổ chức tài chính và bảo hiểm, để hoàn tất thanh toán.

Tất cả thông tin cá nhân do các thành viên cung cấp được truyền qua các cổng bảo mật được mã hóa SSL 128 bit và được lưu trữ trong một môi trường an toàn mà không thể truy cập được. Truy cập nội bộ vào tất cả các dữ liệu sẽ được giới hạn nghiêm ngặt và theo dõi chặt chẽ.

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn thông báo về các khuyến mãi có thể bạn quan tâm. VN88 sẽ không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin nhận cá nhân nào cho bất kỳ bên thứ ba nào. Đây là mục đích của chính sách quyền riêng tư mà chúng tôi luôn tuân thủ.

Đồng thời chúng tôi cũng sẽ chỉ ra cách chúng tôi xử lý dữ liệu của Khách Hàng. Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý đối với bạn việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi phải có lý do chính đáng để thu thập dữ liệu của bạn (về lý do tại sao dữ liệu cá nhân của khách hàng được thu thập, chúng tôi có mô tả về một trang cụ thể), chúng tôi sẽ thông báo đến bạn mục đích việc thu thập dữ liệu của bạn và cần phải truyền lại cho bất kỳ ai khác.

Việc sử dụng dữ liệu cá nhân của chúng tôi bao gồm:

  • Sử dụng để xác nhận danh tính và tài khoản của bạn để tạo hồ sơ Khách Hàng
  • Quản lý mối quan hệ khách hàng
  • Đánh giá bảo mật
  • Hoàn thiện dịch vụ

Riêng tư - VN88